Pépéling Ngalebetan Sasih Romadhon

Bismillah hi ALLAH HU AKBAR… Allah Allah hu Robuna la Nusriku Bihi Saian… Allah Huma Sholi Wasalim Wabarik ala Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Rasulullah SAW wa ala Alihi… Pangersa… Mugia di dinten anu Mulia ieu…urang Sadaya di paparin mangrupi rupi kawilujengan,karidhoan sareng berkah mungguh ALLAH SWT… More...

by admin001 | Published 7 bulan ago
By admin001 On Sabtu, April 18th, 2020
0 Comments

Pépéling : Lagu Sunda Karuhun Pundung

Talatah jeung Kaprihatinan para karuhun nu disababkeun karuksakan alam lingkungan anu jalaran kalakuan manusa  More...

By admin001 On Kamis, April 9th, 2020
0 Comments

Pépéling Sunda Mangsa Kiwari

Parantos waktuna urang silih nyadar pohara pentingna daweung silih ngajenan ngajagi kerukun pikeun sasama, napsu amarah kalawan naon ogé jenenganna nu iasa menyebabkeun nagari ieu ka beulah henteu pisan More...

By admin001 On Kamis, April 9th, 2020
0 Comments

Pépéling Diri Silih éling

Rék kamana deui milampah hirup ari  keur ka alam kalanggeungan.  Rék naon deui hirup ari lain keur melak amal amal hadé pikeun bekel jaga di alam baqa Wilijeung, Mugia urang sadaya dinten ieu aya More...

By admin001 On Selasa, Maret 17th, 2020
0 Comments

Virus Corona Nu Kiwari Dipikasieun Ku sakabéh Jalma

SundaNews.net – Sakadang corona. Virus nu kiwari keur dipikaijid, dipikasieun ku sakabéh jalma. Nagari leutik, nagari gedé tur maju, tatahar, ngatur stratégi pikeun merangan, ngagempur corona. Nu jadi More...

By admin001 On Minggu, Maret 1st, 2020
0 Comments

Nyérélékna poé

Nyérélékna cai ti girang ka hilir geus teu bisa diémboh deui, éta mangrupa katangtuan tinu Maha Kawasa. Najan rupa rupa panghalang ngaumpra nyoba megatan tapi tetep banyu nguluyur ngajugjug muara. More...

By admin001 On Minggu, Maret 1st, 2020
0 Comments

Pangéling jang nu éling

Lain teuing lamun nilik lampah diri, Laku hirup leuwih goréng alabatan Kunyuk  geuning…!! Lamun mangsa katetepan Élmu hirup bakal Linuhung ..ngan teu saeutik jadi linglung dina Adigung.. Lamun More...

By admin001 On Minggu, Maret 1st, 2020
0 Comments

Du’a Pikeun Ngahindar ti panyakit nu mikasieun, Kalebet Korona

Salian nerapkeun gaya hirup anu séhat sareng bersih,  minangka umat Islam wajib ngadu’a  supados salawasna séhat sareng ditangtayungan ku Gusti Allah ti sagala rupa panyakit. Sumawona, ayeuna More...

By admin001 On Sabtu, Februari 29th, 2020
0 Comments

Ihlas Perkara Anu Sulit Dilakukeun

Bener… Hiji hal nu gampang di ucapkeun tapi susah dilaksanakeun. Tapi naon salahna lamun ku urang dicoba?? Kadang aya ihtiar nu teu sasuai jeung kahayang Aya usaha nu teu sapagodos jeung rencana Aya More...