Published On: Kam, Jun 10th, 2021

Bakso Tahu Ngenah,Raos top markotop anu aya di pageur ageung – Tasikmalaya

Share This
Tags
Mang Didin tukang baso tahu, Gambar Dedi s/n

Tasikmalaya, sundanews.net ,- Mang Didin tukang Baso Tahu pang raosna di pageur ageung Kabupaten Tasikmalaya
Mang Didin tukang Baso Tahu, nyaritakeun pangalaman manehna tingawitan ngarintis dugi kasuksen bisa kabeli imah kabeli sapi nyakola keun budak, Didin ngarantau ka Kota Bandung ti tahun 1993 nuturkeun babaturan nana anu dagang baso Didin teu langsung dagang malah di titah masak jeung nyiapkeun bahan- bahan baso kusababa Didin anu nyiapkeun masak sagalana

pertama datang teh ka jalan pagarsih gang pasantren, sairing jalanna waktos Didin diajar dagang sorangan , kumargi anjeunna tos siap diajar dagang sorangan, pindah weh kontrakna sarangan ngawitan muka icalan di jalan pasir koja tapi dagang kurang rame pindah deui ka jalan pagarsih di gang pa oyon karak karasa kamajuan dagang nepi boga padangang ti gang pa oyon pindah ka jalan cijerah paltilu dagang malah beki rame Didin dagang ti jam 12.30 tos ngajalankeun kawajiban solat lohor Didin mulai dagang nepi ka Isa tos solat lsa Didin balik ka kontrakan dagang kuramena teu karasa waktu ceuk Didin ka Sundanews. net

Didin di kota Bandung dagang baso tahu Sari Sari ti tahun 1993 nepi ka tahun 2012 kusabab budak ngeus gareude perlu bimbingan jeung perhatian bapa ti lahir nepi kageude jeung indung na, Didin di Bandung barudak jeung indung na di Tasikmalaya kupamikiran mah dagang baso tahu di kampung moal payu tapi ari Alloh mah maha kawasa anu ngusik malikeun, datang ka Tasikmalaya teu langsung dagang baso tahu tapi aya anu jadi dulur nitah dagang susu kambing, da dulurur boda ternak kambing dagang susu kambing nepi salilah dua tahun da dagang lain di pager ageung dagang na susu kambing di ciawi Kabupaten Tasikmalaya salilah dua tahun saruwa budak kurang perhatian

Didin mutuskeun eureun dagang susu kambing balik ka pageur ageung, daroda baso tahu masih aya Didin ngaritis deui dagang baso tahu dipartigaan jalan cipicung pageur ageung partigaan jalan nu rek ka Pasantren Abah Anom Alhamdulilah rame ti tahun 2014 nepi ayeuna tahun 2021 Didin dagang baso tahu dileumbur sorangan hasil dagang baso tahu dileumbur ayeuna geus bisa leuleutikan, di ajar miara sapi ti jodo nugi ka bade berhasil ditambah dagang baso tahu rame beakwae ngawitan icalan baso tahu ti tabuh 10’00 dugi ka tabu 14’00 komo tos leubaran anu pesen jang nuhajat di leumbur nepi ka kota Tasikmalaya jeung Kota Bandung masih keneh aya nupeuseun ka Didin
Didin ku Masyarakat kampung balandongan kasup tokoh Masyarakat kusabab darehdeh someah handap asor tara ninggalkeun kawajiban anu diparentahkeun ku Alloh s.w.t (Dedi Wahyudi S/n )

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>