Published On: Sen, Mar 30th, 2020

Sistem Pambalajaran Bimba Aiueo Tenjolaya Cicaléngka Di Tengah Pangaruh Covid-19

Share This
Tags

Cicaléngka,Sundanews – Virus corona (covid-19), pangaruh pisan kana dunya pendidikan jeung séktor nu sanésna,di antawisna bimba Aiueo anu dikokolakeun Yayasana Pengembanagan Anak Indonesia (YPAI ), paratos nyiapkeun sistem pembelajaran kanggo di bumi.

Pihak pamaréntah, khusunya Propinsi Jawa Barat, ti mimiti kaping 16 Maret dugi 27 tos Merékeun kagiatan diajar mimiti sakola TK, SD, SMP, SMA, SMK sarta Pondok Pasantrén, kajabi éta ogé Bimba Aiueo.

Sanaos kitu, Bimba Aiueo parantos ngagunakeun sistem pembelajaran di bumi kalawan
ngagunakeun modul anu disiapkeun ku pihak bimba pikeun digunakeun di bumi sewang-sewang anu diréndéngan ku sepuh.

Naha kedah direndengan sepuh? Margi kenging ngagawekeun modul di bumi kedah di setorkeun ka KU/motivator pikeun diévaluasi.

Patali perkawis ieu, kagiatan pembelajaran di bimba Aiueo Tenjolaya anu sateuacanna diliburkeun  salila 2 minggon diperpanjang per kaping 28 Maret dugi 12 April 2020. Margi éta, sistem diajar dirobih ngagunakeun sistem zoom clud, kalawan google duo. Mugi-mugi jeung ayana parobahan sistem ieu ngajadikeun motivasi diajar pikeun murangkalih di bumi.

Sualna sistem anu di terapkeun kaping 16 Maret dugi 27 Maret, sepuh ngaraos hésé janten ngagantikeun motivator bimba aiueo di bumi. Anu ngaraoskeun pisan teh di antawisna mamah ciby , sumawonten murangkalih oge tos ngareluh ka sipuh-sepuhna, iraha sakola ka bimba dimimitian deui.

” Mudah-mudahan kalawan di perpanjangna waktos peré, sistem diajar di bumi, ayena ti kaping 28 Maret dugi 12 April nganggo sistem zoom clud sareng google duo ” , tutur KU sareng motivator Bimba Aiueo Tenjolaya, Ibu zahra salaku KU nu diréndéngan Ibu Octavia sarta Ibu Siti Mas Ulpah. (Jajang Jamaludin)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>