Published On: Sel, Mar 17th, 2020

Virus Corona Nu Kiwari Dipikasieun Ku sakabéh Jalma

Share This
Tags

SundaNews.net – Sakadang corona. Virus nu kiwari keur dipikaijid, dipikasieun ku sakabéh jalma. Nagari leutik, nagari gedé tur maju, tatahar, ngatur stratégi pikeun merangan, ngagempur corona.

Nu jadi alatan, lantaran Corona bisa jadi sasalad. Teu pandang bulu, nu beunghar, nu sangsara bisa kauentreupan ku corona. Samalah UNO jeung WHO geus ngagolongkeun corona jadi pendemi. Corona gampil tépa tur sumebar ka sakuliah dunya dina waktu anu singkat.

Naha hébat? Naha corona kacida dipikasieun? Naha corona teu bisa dilawan, dihalangan? Tangtu teu kitu.

Corona,  covid 19 téa, ngan sakadar mahluk. Mun kitu mah, corona aya nu nyieun? Aya holikna?

Bener pisan! Nu matak corona héran ku manusa. Ku corona, manusa boga rasa kasieun nu kacida. Nepi ka sagala dilakukeun pikeun ngusir corona. Naha ku nu nyieun corona, ku holik, manusa teu boga kasieun? Padahal corona bisa clu-clé di mana-mana, di tempat jeung di jalma nu geus dicirian ku holik. Corona moal euntreup di manusa nu euweuh panitah atawa teu dicirian ku holik.

Corona ngan ngalaksanakeun panitah holik. Lantaran kitu, mun aranjeun sieun ku corona, deukeutan nu nyieun corona, nu nyieun aranjeun, nu nyieun langit jeung bumi katut pangeusina. Lantaran Mantenna nu miboga sagalana, nu miboga corona. Corona teu daya, teu upaya mun teu aya kakuatan ti Mantenna. Prak geura dareukeutan holik. Prak geura sarembah holik. Prak pénta sangkan kuring gancang dititah balik ka lembur kuring, ku Anjeunna.

Jaga-jaga mah kudu, bisi corona datang tapi ulah lebay. Sing leuwih deukeut jeung sieun ku holik nu nyieun corona, saéstuna Allah aja wajala. (Dedi/Kang Abdul)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>