Published On: Rab, Mar 11th, 2020

Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Ieu sarat Asup SD, SMP & SMA

Share This
Tags

Jakarta, Sundanews.net – Sanggeus gujrud kaputusan ujian nasional (UN) dihapus taun 2021, medal deui aturan anyar ti Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Aturan ieu ngeunaan sarat pikeun barudak  asup sakola tingkat TK, SD, SMP, sarta SMA atawa SMK.

Taun ajaran anyar 2020/2021 arék dimimitian bulan Juli ka hareup. Tapi kolot wajib teurang  sababaraha sarat lamun barudak hayang sakola atawa neruskeun pendidikan ka jenjang nu leuwih luhur.

Pasaratan ieu disebutkeun dina Aturan Mendikbud Nomer 44 Taun 2019 ngeunaan Penerimaan Peserta Didik Anyar (PPDB) mimiti Taman Kanak-kanak (TK), Sakola Dasar (SD), Sakola Tengahan Pertama (SMP), Sakola Menengah Atas (SMA) sarta Sakola Menengah Kajuruan (SMK).

Dina beleid, sarat nu diatur leuwih ka umur calon siswa. Pasaratan naon waé nu kudu dipinuhan ?

Katut ieu sarat asup sakola TK, SD, SMP, sarta SMA atawa SMK numutkeun Permendikbud Nomer 44 Taun 2019:

Sarat Asup TK
Umurna 5 taun atawa sahenteuna 4 taun keur TK Kumpulan A
Umurna 6 taun atawa sahenteuna 5 taun keur TK Kumpulan B.

Sarat asup SD (Kelas 1)
Umurna 7 taun tepi 12 taun
Pang handapna umurna 6 taun di tanggal 1 Juli taun nu kaalaman

Sakola wajib narima siswa nu umurna tos 7-12 taun

Diidinan asup SD dina umur saeutikna 5 taun 6 bulan dina tanggal 1 Juli taun nu keur kaalaman lamun siswa atawa anak gaduh poténsi kacerdasan atawa bakat husus sarta kasiapan psikis nu dibuktikeun ku rékomendasi katulis ti psikolog profesional.
Lamun euweuh rékomendasi ti psikolog, bisa ditarima ngaliwatan déwan guru sakola.

Sarat Asup SMP (Kelas 7)

Umurna maksimal 15 taun dina tanggal 1 Juli taun nu keur kaalaman
Ngabogaan ijazah SD/saderajat atawa dokumén séjén nu nerangkeun siswa enggeus ngabereskeun kelas 6 SD

Sarat Asup SMA atawa SMK (Kelas 10)
Umurna maksimal 21 taun dina tanggal 1 Juli taun nu keur kaalaman

Ngabogaan ijazah SMP/sederajat atawa dokumén séjén nu nerangkeun siswa enggeus ngabereskeun kelas 9 SMP

Pikeun  SMK kalawan widang keahlian, program kaahlian, atawa kompeténsi keahlian husus nu tangtu bisa netepkeun tambahan sarat husus dina panerimaan siswa anyar kelas 10.

Sarat Asup Siswa Penyandang Disabilitas
Keur Indung sarta Bapa nungagaduhan anak kabutuhan husus atawa penyandang disabilitas, Siswa penyandang disabilitas diiwalkeun ti sarat umur sarta ijazah atawa dokumén séjén saperti nu katulis di luhur.

Sarat Séjén
Pikeun asup TK, SD, SMP, SMA atawa SMK nyaéta ngalampirkeun akta kalahiran atawa surat katerangan lahir nu dikaluarkeun ku pihak berwenang

Akta kalahiran atawa surat lahir kasebut dilégalisir lurah atawa kapala désa atawa pajabat satempat séjén nu berwenang luyu kalawan domisili siswa Sakola nu nyelenggarakeun pendidikan husus, pendidikan layanan husus, sarta aya di daérah panyicingan, panghareupna, sarta terluar beunang netepkeun sarat umur leuwih luhur ti nu enggeus disebatkeun di luhur

Pikeun calon siswa WNI atawa WNA Kelas 7 SMP atawa Kelas 10 SMA/SMK nu asalna ti sakola di luar nagari, iwal kudu minuhan sarat asup SMP sarta SMA/SMK, wajib ogé nyerahkeun surat katerangan ti diréktur Jénderal nu nanganan widang pendidikan dasar jeung menengah. Pikeun calon siswa WNA wajib milu matrikulasi pendidikan Basa Indonésia sahenteuna 6 bulan nu diayakeun ku sakola.

Panarimaan Murid Anyar liwat 4 Jalur, salah sahijina sistem zonasi

1. PPDB Jalur Zonasi

Panarimaan calon murid anu cicing dina radius zona anu deukeut ka sakola. Kuota sahenteuna 50% tina kapasitas sakola. Dina jalur zonasi, sakola ogé wajib narima siswa anu kurang mampuh jeung penyandang disabilitas .

“Zonasi penting pisan pikeun mengatur pemerataan kualitas sakola sarta peserta didik. Iwal ti éta, nitikberatkeun peran sarta komposisi guru di hiji daérah, ” ceuk Nadiem dina katerangan resmi na di Jakarta,anyar-anyar ieu.

2. PPBD Jalur Apirmasi

Pikeun mahasiswa ti kulawarga anu ékonomi teu mampuh, aya jalur apirmasi. Teu deui maké sarat surat katerangan teu mampu (SKTM), tapi ayeunacukup ngalampirkeun Kartu Indonésia Pintar (KIP).  Kuota panarimaan murid liwat jalur apirmasi sahenteuna tina 15% kapasitas sakola.


3. PPDB Jalur Tugas
Aya deui PPDB liwat jalur perpindahan tugas kolot murid atawa wali. Kuota anu disayogikeun maksimal 5% kapasitas sakola. Éta dimaksudkeun pikeun murid anu kedah ngalih tempatna kusabab kolotna atanapi wali parantos dialihkeun ka daérah anu sanés. Kaayaan pendaptaran ngalangkungan jalur ieu ngalebetkeun buktina tina lembaga atanapi kantor dimana indung atanapi wali damel.

Aya deui PPDB terus jalur perpindahan tugas kolot atawa wali. Kuota nu disadiakeun maksimal 5% ti kapasitas sakola. Diperuntukkeun pikeun siswa nu kudu pindah tempat cicing, sabab kolot atawa walinya dipindah tugas ka daérah séjén. Sarat pendaptaran ngaliwatan jalur ieu nyerahkeun bukti surat penugasan ti instansi atawa kantor tempat kolot atawa walinya damel.

4. Jalur Préstasi

Siswa anu unggul jeung hayang neraskeun pendidikan di sakola nagari pavorit, bisa ngagunakeun jalur préstasi, Tangtu waé ngalampirkeun hasil UN atawa USBN, panghargaan dina widang akademik jeung non-akademik, boh di tingkat nasional jeung internasional. Kuota panarimaan siswa di jalur ieu maksimal 30%.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>