Published On: Sel, Mar 10th, 2020

Pekan Kréativitas Siswa SD Diayakeun Di SDN 214 Kota Bandung

Share This
Tags

Bandung, SundaNews.net – Keur nyiptakeun spirit sarta kréativitas siswa Sakola Dasar, dilaksanakeun Pekan Kréativitas Siswa nu dipiluan ku Sakola Dasar Nagari (SDN) sarta Swasta sa Kota Bandung.

Acara lumangsung di SDN 214 Kota Bandung ti tanggal 9 – 30 Maret 2020, nyokot tema, ” Nganggo Pékan Kreaktivitas Siswa Urang Tingkatkeun Peserta Didik Anu Aktif, Inovatif, Religius, Percaya diri sareung berprestasi ” .

Safri Intan Sopian, salah saurang guru di SDN 214 nyatakeun yén spirit palaksanaan kagiatan Pekan Kréativitas Siswa SD dipalar bisa ngawangun generasi juara. Sahenteuna ceuk manéhna, tujuan tina kagiatan ieu téh pikeun ngabina sarta ngaronjatkeun kréativitas siswa dina widang seni sarta budaya, hususna seni sarta kabudayaan Sunda.

Safri ngaharepkeun yén kagiatan Pekan Kréativitas Siswa SD ieu bakal ngahasilkeun peserta nyongcolang nu engkéna bakal ngawakilan Kota Bandung dina acara Pekan Kréativitas Siswa SD di Tingkat Propinsi Jawa Barat.

Jaba ti éta, nurutkeun Wawan Hérmawan nu ogé guru di sakola kasebut ngomong minangka ajang kompetisi keur ngembangkeun pangaweruh sarta kréativitas siswa dina widang seni sarta budaya utamana seni jeung kabudayaan Sunda, dina ngembangkeun sikep kompetitif dina diri siswa,” cenahna.

Sauntuyan acara nu dipidangkeun dina kagiatan Pekan Kréativitas Siswa SD ieu di antaran nyaéta igel Jaipong, igel merak rampak kendang, penca silat, bobodoran, jeung igel. Samentara éta tembang nu dipentaskeun nyaéta tembang Sunda sarta tembang malayu nu keur sohor tersohor. (Dedi Wahyudi )

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>