Published On: Ming, Mar 1st, 2020

Pangéling jang nu éling

Share This
Tags

Lain teuing lamun nilik lampah diri, Laku hirup leuwih goréng alabatan Kunyuk  geuning…!!

Lamun mangsa katetepan Élmu hirup bakal Linuhung ..ngan teu saeutik jadi linglung dina Adigung..

Lamun mangsa katetepan Pangkat hirup bakal unggah Darajat…. ngan teu saeutik kalah jadi mokaha dina maksiat..!!

Lamun mangsa katetepan Harta hirup bakal unggah Bagja ngan teu saeutik kalah jadi jumawa..!!

Ceuk pituduh dina ayat yakin moal salah ” Yén…Manusa téh katetepan kunu Maha Kawasa … pikeun jadi Khalifah di bumi..

Tapi kiwari teu saeutik réa jalma geus Khilaf_ah… ceuk kisunda mah..!!! Saeutik kasalahan anu teu dihaja mah, Lolobana mah nya di haja béh dituna jadi ngahajakeun

Kitu sotéh ceuk Kuring anu keur mamatahan Kurung  ladang ngagali nu Sajati tina sajeroning Diri…!!

Lain teuing ieu diri…

Lamun lantif éléh ku Angin, …

Lamun sumangeut éléh ku Seuneu ..

Lamun sabar éléh ku Taneuh,…

Lamun tenang éléh ku Cai,….

Lamun tangguh éléh ku Gunung, …

Lamun tara baha éléh ku Tangkal,..

Lamun gagah éléh ku Gajah,….

Lamun rongkah éléh ku Lodaya,…

Lamun jago éléh ku Hayam_jalu,….

Lamun éndah éléh ku Bentang,…

Lamun luhur éléh ku Langit,….

Lamun tungkul éléh ku Bumi…

Kurung Kuring Diri-Sajati

Sajati na Diri Kuring Dina Kurung

Kitu papatah kolot ti jero pikeun bekel dina mangsa mapag kakolotan..

Wilujeung wayah kieu….

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>