Published On: Ming, Feb 9th, 2020

Tokoh Masarakat Sunda Nolak Ngadegna Sunda Empire

Share This
Tags

Tokoh budayawan & Organinasi Kepemudaan Sunda ngalaksanakeun gempungan pikeunn ngabahas munculna kelompok “Kerajaan Sunda Empire”.

Gempungan (musyawarah) eta dipingpin ku Ari Mulya (Ketua Majelis Adat Sunda), Robby Maulana Zulkarnaen (Ketua Umum Sundawani Wirabuana), Godi Suwarna (Sastrawan Sunda) sarta Dr. K.H. Dharmasetiawan Natapraja ti Yayasan Sawala Kandaga Kalang Sunda sakaligus ngawakilan Keraton Sumedang Larang di Gedung Indonesia Menggugat Jln. Perintis Kemerdekaan No. 5 Bandung.

Hasil tina musawarah eta teh sapuk yen masarakat Sunda nolak ngadegna Sunda Empire.
“Salaku ahli waris budaya Sunda tangtu nolak ngadegna Sunda Empire nu mawa ngaran karuhun Sunda. Nu mana Sunda Empire memang taya hubunganna jeung karuhun karajaan Sunda samemehna. Salaku masarakat sunda tangtu nuntut sangkan Sunda Empire sagancangna ngeureunkeun kagiatanna.Kituna teh lantaran geus ngahariwangkeun kucara nyalenggorkeun sajarah Sunda di masarakat Jawa Barat jeung Indonesia umumna.

Sakumna masarakat sunda siap jadi garda panghareupna pikeun ngajegal munculna karajaan anyar di Jawa Barat nu taya hubunganna jeung pewaris karajaan, antukna bisa ngaganggu katengtreman masarakat Jawa Barat.

Pihakna ngarojong pisan kana upaya Polda Jabar jeung Polri pikeun nindak tegas jalma-jalma nu ngaresahkeun eta saluyu jeung aturan hukum nu lumaku di NKRI.

Robby oge miharep, sangkan media elektronik, cetak jeung media sosial sejenna teu ngaekspose atawa ngagede-gedekeun berita ngeunaan Sunda Empire nu geus puguh ngaresahkeun masarakat Sunda, umumna masarakat Indonesia.

eta, Ari Mulya dibarengan ku Lucky Djohari Soemawilaga, netelakeun yen diayakeunna gempungan ieu teh pikeun nyaruakeun persepsi ngeunaan munculna “Karajaan Sunda Empire”.
“Kuring rengrengan, salaku Ketua Majelis Adat Sunda ngarasa dihina tur dilecehkeun ku eta kelompok. Ku kituna diharepkeun pihak kepolisian bisa nindak sagancangna tur ngungkab saha dalang disatukangeun ieu kabeh,” ceuk Ari.

Nu leuwih parahna deui, ceuk Ari, Sunda Empire nu dipingpin ku Airlangga teh kawilang arogan tur ngalecehkeun pingpinan lembaga. Saperti nyebutkeun aparat RT nepika presiden teu meunang ngomongkeun tur ngahalangan kana gerakanana. Malah mah nu leuwih ngerakeun deui nyebutkeun lahirna PBB jeung NATO di Kota Bandung. Eta hal tangtu ngabobodo masarakat jeung ngerakeun pamarentah Republik Indonesia. (G*/bj)

Sumber : bewarajabar.com


About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>