Bagikan ini:

" />
Published On: Sel, Okt 2nd, 2018
Sosial | By

Pépéling Ka Dulur Kabéh, Dunya Geus Téréh Kiamat,

Share This
Tags

Alam dunya geus paciweuh,
Bencana datang ngeureuyeuh,
Nu ma’siat beuki maceuh,
Nu ibadah beuki euweuh.

Alam dunya beuki keu’eung,
Loba jalma nu malaweung,
Nu doraka beuki anteng,
Kana ibadah teu mayeng.

Alam dunya beuki ruksak,
Nu doraka pabalatak,
Pamaréntah geus teu mihak,
Ka umat Islam geus nincak.

Alam dunya geus pakewuh,
Ku bencana angin puyuh,
Loba tangkal anu rubuh,
Katut imah gé raruntuh.

Alam dunya beuki ancur,
Jalma jalma geus lalacur,
Silih héwa’an jeung dulur,
Poho kana alam kubur.

Alam dunya beuki poék,
Geus loba jalma nu pasék,
Umat Islam silih lédék,
Ka ulama wani ngadék.

Alam dunya beuki angar,
Loba jalma anu sasar,
Kana takdir geus teu sadar,
Ma’siat di anggap wajar.

Alam dunya geus teu ca’ang,
Loba béja anu mang mang,
Ngabohong geus teu kapalang,
Berita geus nyararimpang.

Alam dunya geus teu angger,
Loba jalma anu lieur,
Ka pasantrén beuki, mindeur
Kana solat ngabalieur.

Dunya geus téréh qiamat,
Hayu gancang geura tobat,
Geura jauhan ma’siat,
Méh bagja dunya ahérat..

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>