Bagikan ini:

" />
Published On: Sen, Sep 10th, 2018

Aqo’id iman bahasa sunda

Share This
Tags

Ari aqoidna iman
Eta aya 50 perkara
20 anu wajib di Alloh
20 anu muhal di Alloh
1 nu wenang di Gusti Alloh
Jadi jumlahna 41

4 nu wajib di para Rosul
4 nu muhal di para Rosul
1 nu wengang di para Rosul
Jadi jumlahna

Jadi jumlah sadayana 50

Wajib kabeh jalma
Terang sifatna Pangeran
Anu wajib nu mustahil
Anu wenang di P 9

9 sareng 41angeran

Wujud,qidam, baqo,
Mukholafatu lilhawaditsi,

QiyamuHu binafsihi,
Wahdaniyat,qudrot,irodat,

Ilmu,hayat,sama’,Bashor,kalam,qodiron,muridan,

‘Aliman,hayyan,
sami’an,bashiron,mutakalliman.

Aya,heula, langgeng,
Beda jeung kabéh nu anyar,

Jeneng ku anjenna,
Sahiji,kawasa, kersa,

Weruh,hurip, mireng,
Ningali rejeung ngadangu,

Nukawasa,nu keresa,
Nu uninga,nu jumeneng,

Anu ngadangu,nu ningalì,nu ngadawuh.

Tah sakitup sifat Alloh
Anu wajib 20.

Adam,huduts, fana,
mumatsalatu lilhawaditsi,

Qiyamuhu bighoirihi,
Ta’addud,ajzun, karohah,

Jahlun,mautun, shomamun,
‘amun,bakamun,’ajizun,karihun,

Jahilun,mautun,
ashoma,a’ma,wakaunuhu abkama

Euweuh,anyar,rusak,
Nyaruan kanu anyar,
Jeneng kunu lian,
bilangan,apes,kapaksa

Bodo,maot,torek,
lolong,pireu,anu apes,
Anu kapaksa,anu bodo,anu maot,

Deui anu torek,
Anu lolong,anu pireu.
Tah sakitu nu mustahil
Lawan wajib 20

Ari anu wenang
Di Alloh ngan hiji sifat
Nyaeta Fi’lu mumkinin
Watarkuhu kafi’lihi

Wenang Gusti Alloh
Ngadamel sakabeh mumkin
Atawa henteu ngadamel
Naon waè èta wenang.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>