Bagikan ini:

" />
Published On: Sen, Sep 10th, 2018

Pépéling Sunda, Kembang Tanjung Panineungan

Share This
Tags

Anaking jimat awaking

Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Di pakarangan nu reumis kénéh
Harita keur kakandungan ku hidep
Geus opat tahun ka tukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Béntang seungit diti’iran pangangguran
Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Bet henteu sangka, aya nu datang
Ti gunung rék ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poé teu mulang ngepung gunung pager bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadieukeun dipulangkeun
Harita waktu layonna geus datang
Ema ceurik ieuh balilihan
Ras ka hidep ieuh na kandungan
Utun inji budak yatim deudeuh teuing
Harita waktu layon geus digotong
Ema inget ieuh kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieuh ti dua’an
Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hidep
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna ngan ku hariring
Hariring éling ku éling
Kana tanjung nu dipulung
Éh kembang tanjung
Nu nyengitan pakarangan
Nu nyengitan haté urang, panineungan

 

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>